VISSZA A FŐOLDALRA 

Tour de Mátra
Útvonalbiztosítás

A verseny nem lezárt útvonalon zajlik. A Magyar Kerékpáros Szövetség versenyszabályai és a KRESZ szabályainak betartása a verseny teljes útvonalán kötelező! Zárt, kemény héjú fejvédő használata kötelező!

 Az útvonalbiztosítást a Rendőrség, az UBE motorosok és a települések polgárőrei végzik. 

Tour de Mátra
Felelősségvállaló Nyilatkozat

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.  A nevezési lap kitöltése és a nevezési díj befizetése után a nevezés szerződésnek minősül. 

Elfogadom a versenykiírást és a versenyszabályokat. Ismerem a táv nehézségét, megfelelően felkészültem, hogy teljesítsem. Rendelkezem kemény héjú sisakkal és megfelelő felszereléssel. Elfogadom, hogy a versenyen saját felelősségemre indulok. Tudomásul veszem, hogy a versenyen esetleg előforduló balesetért, anyagi károkért a rendezőség nem vállal felelősséget, a rendezőség felé semmilyen kárigénnyel, követeléssel nem élek. Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában (plakát, szórólap, TV, internetes megjelenés, stb.) szerepelhetek és ezért ellenszolgáltatást nem kérek. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny teljes távját. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtva, letakarva vagy nem az előírt helyen viseli, és/vagy külső segítségét vesz igénybe. Elfogadom, hogy a nevezési lap hiányos, pontatlan kitöltéséből adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget. Elfogadom, hogy a verseny szervezői a személyes adatokat csak a versennyel kapcsolatban, nélkülözhetetlen információk átadására használják fel.

Megértettem, hogy a nevezést nem tudom lemondani, a nevezési díjat a szervezők nem utalják vissza, a nevezés és a rajtcsomag nem ruházható át. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a versenyt elháríthatatlan külső, vis maior ok, így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, háború, polgári felkelés, járvány, kijárási tilalom, természeti katasztrófa, sztrájk, blokád, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, verseny rajtja előtt történt haladási és útengedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a szervező pótidőpontot jelöl meg, amelyről hivatalos tájékoztatást ad, és a nevezési díjat nem fizeti vissza. A versenyszervező a program helyszínének, időpontjának, valamint az útvonal módosításának jogát fenntartja. Tudomásul veszem, hogy a 2021. évi verseny megrendezésének időpontját a Covid-19 járványügyi intézkedések is érinthetik. A vis maior olyan esemény, amely a felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik félnek sem róható fel. Ebben az esetben a versenyzők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk. Katasztrófa vagy egyéb vis maior ok esetén a versenyt a pótidőpontban tartják meg, ha akkor sem lehet megtartani, akkor a következő évben használható fel a befizetett nevezés.

 A nem felhasznált befizetett nevezés a következő rendezvényen használható fel. 

Elfogadom, hogy a hatályos jogszabályok (45/2014.; II.26.) értelmében az elállási illetve felmondási jogom nem gyakorolhatom, mivel a regisztráció/nevezés egy adott időpontra szól, ebben az esetben a szervezőnek nem áll módjában sem a nevezést visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Kijelentem, hogy a meghatározott feltételeket és a biztonsági követelményeket megismertem, tudomásul vettem, és azokat kötelező érvényűnek tartom magam számára, az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabályt és előírást mindig betartom, sportemberhez méltó magatartással veszek részt az eseményen, óvom saját és társaim testi épségét.

Szülői Beleegyező Nyilatkozat

 18 év alatti nevezők esetén kérjük aláírva visszaküldeni számunkra az írásos szülői beleegyező nyilatkozatot! 

Letölthető
Szülői Beleegyező Nyilatkozat (pdf)
 

Hozzájárulok, hogy gyermekem/általam gondviselt személy részt vegyen a Tour de Mátra országúti kerékpárversenyen. Kijelentem, hogy megismertük és megbeszéltük a verseny kockázatát, maradéktalanul betartjuk és betartatom a versenykiírásban foglaltakat, a verseny részvételi feltételeit és a KRESZ szabályait megismertük és kötelezőnek fogadjuk el, ezek alapján engedélyezem gyermekem/általam gondviselt személy részvételét a versenyen. Amennyiben a verseny során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékel, a versenyt abbahagyja, visszafordul, a fennálló veszélyről a szervezőket haladéktalanul értesíti. Az ennek megszegéséért járó felelősséget vállalom. A kerékpárversenyen az alábbi lehetséges, de nem teljeskörűen meghatározott baleseti kockázatok ismeretében vesz, mint pl. bokasérülés, húzódás, horzsolás, könyök-, térdsérülés, törés, zúzódás, légszomj, hőség okozta betegségek, túlterheltségi szindróma, fulladás, szívroham, tartós bénulás, egyéb, esetleg halál. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülés, vagy más, bármilyen egészségkárosító esemény bekövetkezése, vagy a ruházat, esetleg egyéb értékei megrongálódása esetén a Tour de Mátra országúti kerékpárverseny szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni. Bármilyen sérülés esetén a magam és a hozzátartozóim nevében lemondok jogaimról, mentesítem a rendezőket a felelősség alól, hiszen gyermekem/általam gondviselt személy szabad akaratából és az én jóváhagyásommal nevezett be a versenyre, a kockázatok megismerése után beleegyeztem, hogy károkozásnak lehet kitéve. Kijelentem, hogy gyermekem/általam gondviselt személy egészségileg alkalmas a versenyen történő részvételre. Kijelentem, hogy amennyiben gyermekem/általam gondviselt személyt sérülés éri, a rendezők által kitelepített elsősegélynyújtást igénybe veszi. Miután lehetőségem nyílt tájékozódni a kockázatokról, a verseny szabályairól, az általam gondviselt személy nevében felelősségem teljes tudatában, önként, szabad akaratomból és beleegyezésemmel vállalok és elfogadok minden előzetesen ismert és ismeretlen kockázatot akkor is, ha azok mások hanyagságából, cselekedetéből vagy mulasztásából származnak.

Kijelentem, hogy a versenyen saját felelősségemre veszek részt. Nevezésemmel elismerem, hogy fizikailag és egészségügyileg jó állapotban vagyok, az eseményekre felkészülten, egészségesen állok rajthoz. Betegen, lázasan, éhgyomorral, Covid-19 gyanúval nem veszek részt a versenyen.

2016. évi CXXX. törvény Pp. értelmében a jogvita esetén jogorvoslatra a Gyöngyösi Járásbíróság az illetékes (címe: 3200 Gyöngyös, Kossuth u. 44.).

Covid-19 Protokoll

Frissítve 2022. március 14-én:

 Örömmel jelentjük, hogy a Tour de Mátra sportfesztivál szabadon látogatható! 

Adatvédelmi Tájékoztató

A személyes adatok védelméről:

A Mátra Biker Sport Club a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiakban meghatározza azokat az alapvető követelményeket, amelyek az egyesülettel kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak kezelése során biztosítják a természetes személyek magánszféráját, adataik tiszteletben tartását.

Teljes
Adatvédelmi Tájékoztató
 

Adataidat teljes biztonságban tudhatod nálunk. Adataidat csak a versennyel kapcsolatos teendők során használjuk és azokat nem adjuk tovább. Kérésed nélkül nem küldünk hírlevelet. Nem küldünk reklámot. Bármikor kérheted adataid törlését. Weboldalunk működéséhez nem használunk nyomkövetést, nem használunk se Google, se Facebook analitikát.

A Mátra Biker Sport Club adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának versenyzőkre vonatkozó kivonata a hatályos jogszabályoknak megfelelően:

Mátra Biker Sport Club "MBSC"
Székhely: 3200 Gyöngyös
Dobó István u. 12.
Adószám: 18024502-1-10
Nyilvántartási szám: 10-02-0002309
Képviselő: Dr. Záray László, elnök
Adatkezelő: Kazsuba Judit
Nevezési adatok: EvoChip Hungary Kft.

A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.

A szervező sportegyesületnek jogában áll az üzleti kapcsolattal összefüggésben, az ügyfél összes adatát, a szerződés végrehajtása céljából, az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően, elektronikusan tárolni és feldolgozni. A nevezési lap kitöltése és a nevezési díj befizetése után a nevezés szerződésnek minősül.

Az adatfeldolgozók az érintettek személyes adatait csak kifejezett és egyértelmű önkéntes hozzájárulásuk alapján használhatják fel a versenyek, rendezvények szervezése és nyilvántartása során. A Mátra Biker SC fő tevékenységi körébe tartozik a sporttevékenység, valamint a turisztikai rendezvények és versenyek szervezése. A tevékenységének jellege, valamint az adatvagyon-védelem jogos érdeke alapvetően behatárolja a szükséges adatok körét.

Versenyzők/résztvevők esetében: A Mátra Biker SC a sportolni és kerékpározni szerető személyek számára szervez versenyekat, és turisztikai rendezvényeket. Az Egyesület az általa üzemeltetett honlapon értesíti az érdeklődőket a várható versenyekról, rendezvényekről, és lehetőséget biztosít ezen eseményekre való jelentkezéshez online regisztráció keretében.

A regisztráció során a versenyző/résztvevő kifejezett és egyértelmű, elektronikusan tett hozzájáruló nyilatkozatot ad az egyesület számára. Így engedélyezi és elfogadja, hogy az egyesület felhasználja adatait a túrára vagy rendezvényre való regisztrációhoz. A regisztráció során a Mátra Biker SC a következő személyes adatokat kéri el a regisztrálótól: név, születési dátum, nem, cím/számlázási cím, kategória, telefonszám, email cím, baleset esetén értesítendő személy neve és telefonszáma.

Az érintett fél az adatok kitöltése után az internetes felületen megjelenő adatvédelmi tájékoztatóra tett elfogadó nyilatkozat (pipa, vagy elfogadom gomb megnyomása) révén tesz egyértelmű hozzájáruló nyilatkozatot személyes adatai használatára. A nevező/résztvevő ezen hozzájárulását a szervezőnek visszavonásáig, de legfeljebb 7 éves időtartamra adja, vagyis a regisztrációhoz felhasznált adatokat a túrát vagy versenyt követő legkésőbb 7 éven belül a Mátra Biker SC törli. Amennyiben a számviteli rendszerben olyan adóbevételi bizonylatok készültek, amelyek személyes adatokat tartalmaznak (pl. számlák), ezeket az adatokat a törvény által előírt archiválás miatt nem lehet törölni.

18 év alatti versenyzők nevezéséhez a szülők hozzájárulása szükséges.

Az eredmények közzétételéhez és a versenyek statisztikájához a teljesítési adatokat a Mátra Biker SC megőrzi és a honlapján közzéteheti.

A statisztikában szerepel a versenyző neve, születési éve, neme, rajtszáma, településnév, a verseny éve, verseny hossza. Ezen közzétételhez is kifejezett és egyértelmű hozzájárulása szükséges a résztvevőnek, melyet szintén a regisztrációkor adnak meg a Mátra Biker SC számára.

A teljesítési adatokat a Mátra Biker Sport Clubnál tevékenységet folytató elsődleges adatfeldolgozó saját személyi számítógépén tárolja. Az adatok papír alapon nem kerülnek megőrzésre.

A Mátra Biker SC fénykép és videofelvételt készít a versenyeken, melyhez engedélyt szintén a regisztrációkor adnak meg a résztvevők. A rögzített kép-, videó- és hangfelvételeket - mint tömegben, nyilvános rendezvényen való megjelenést - a szervezők a rendezvényeik népszerűsítésével kapcsolatosan a későbbiekben nyilvánosságra hozhatják és felhasználhatják a saját vagy partnereik, társrendezőik nyilvános felületein.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a nevező hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez. A Mátra Biker Sport Club által szervezett Tour de Mátra országúti kerékpárversenyre történő jelentkezéssel önkéntes hozzájárulását adja a Mátra Biker Sport Club adatkezelőnek a rendezvényszervezés során a rendezvény lebonyolítása céljából. A nevező hozzájárul a szervezési feladatokon kívül: – a személyt ábrázoló fényképfelvételeknek a Mátra Biker Sport Club marketing-, reklám- és egyéb tájékoztató kiadványaiban történő felhasználásához, – a benyújtott nevezési információk sokszorosításához, – harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közléséhez.

A szervező/Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelenti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 1 3911 400
Telefax: +36 1 3911 410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Általános Szerződési Feltételek

versenyszervező:

Mátra Biker Sport Club "MBSC"
Székhely: 3200 Gyöngyös
Dobó István u. 12.
Adószám: 18024502-1-10
Nyilvántartási szám: 10-02-0002309
Képviselő: Dr. Záray László, elnök
Programszervező: Kazsuba Judit (túrák, koncertek, programok, web, social media, design)


A nevező a nevezési díj befizetésével tudomásul veszi és elfogadja a jelen vásárlási feltételekben foglaltakat.

 A nevezési lap kitöltése és a nevezési díj befizetése után a nevezés automatikusan szerződésnek minősül. 

A versenyre nevezőnek, résztvevőnek lehetősége van weboldalunkon kiválasztani a versenyt/távot/túrát, illetve nevezni. A nevezés menete: a résztvevő kiválasztja a versenyt/távot/túrát és vásárlási szándéka esetén a 3 fizetési gomb közül az általa kiválasztott megnyomásával átlép a Stripe által üzemeltetett fizető felületre, vagy a másik lehetőség, hogy átutalással fizet a saját banki rendszerén keresztül. A weboldalainkon feltüntetett árak bruttó árak.

Lehetőség van banki átutalásra(1), valamint bankkártyás fizetésre(2).

1.) Tájékoztatás banki átutalással történő fizetésről: bankszámláról történő fizetés átutalással, amely esetében a nevező személy a nevezési lap kitöltése után, de legkésőbb a verseny előtti utolsó óráig fizet. A nevezési lap kitöltése után a Mátra Biker SC számlaszámára átutalja a nevezési díjat. Amennyiben a nevező a fizetési határidőig nem teljesít, úgy a szervező sem tudja biztosítani a határidőn túl a nevezési kérelmét.

2.) Tájékoztatás bankkártyával történő fizetésről: a weboldalon levő bankkártyás fizetési rendszeren keresztül történő fizetés esetében a nevező azonnal bizonylatot kap az elfogadott befizetésről. Bankkártyás fizetéshez a nevező a Stripe bankkártyás fizetési rendszerét tudja használni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fentiek alapján a Mátra Biker Sport Club, mint önálló Adatkezelő jár el az online nevezési és üzenetküldési felületen megadott és tárolt adatok tekintetében. Amint Ön átlép a Stripe alkalmazásba, úgy az ott megadott, a bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében a Stripe önálló Adatkezelőnek minősül. A bankkártyás fizetés során a Mátra Biker Sport Club adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végez, ezen személyes adatokhoz a Mátra Biker Sport Club nem fér hozzá. Bankkártyás fizetés során Önt a Stripe biztonságos fizetőoldalára irányítjuk. A fizetés közvetlenül a Stripe által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az átirányításkor az Adatkezelő online ügyfélszolgálata a Stripe üzemeltetője, a Stripe számára átadja az alábbi adatokat: vezetéknév; keresztnév; ország; telefonszám; email cím. Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring. A Stripe oldalon megadott bankkártya adataihoz kizárólag a Stripe fér hozzá. A Stripe rendszerben az Ön által megadott adatok, mely a sikeres fizetéshez szükségesek: bankkártyaszám; bankkártya birtokos neve; bankkártya lejárati dátuma; bankkártyához tartozó CVC/CVV kód, melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad meg a sikeres fizetés érdekében.

Elfogadom a fizetési feltételeket. Tudomásul veszem, hogy a Mátra Biker Sport Club (3200 Gyöngyös, Dobó István u. 12.) adatkezelő által üzemeltett tourdematra.hu weboldalon történő fizetés során személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe, mint adatfeldolgozó részére.

A szervező sportegyesület nem üzemeltet webshopot.

A fizetés minden esetben a szervező sportegyesülettől teljesen független felületen történik. A fizetés közvetlenül a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalakon történnek.

A nevezési díj beérkezése után a nevezés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A nevezés befizetését visszaigazoló emailben kapott értesítést követően a nevező, illetve az általa benevezett/fizetett versenyzők jogosultak elindulni az adott versenyen a nevezési lapon általuk meghatározott kategóriában. A szervezőnek joga van a nevező által megjelölt verseny időpontjának módosítására, azonban ebben az esetben a szervezőnek mindenképpen tájékoztatnia kell a benevezett versenyzőt.

A versenyre benevezett versenyző a hatályos jogszabályok (45/2014.; II.26.) értelmében az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a regisztráció/nevezés egy adott időpontra szól. Ebben az esetben a szervezőnek nem áll módjában sem a nevezést visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni. A nem felhasznált, de már befizetett nevezés a következő rendezvényen használható fel, amennyiben a versenyző a verseny előtt írásban értesíti a szervező egyesületet arról, hogy nem fog tudni részt venni.

A rendszeren keresztül kizárólag online nevezés és fizetés lehetséges, a helyeket/nevezéseket lefoglalni, félretenni nem lehet. Azáltal, hogy a nevező beírja a szükséges adatokat, majd megadja a banki felületen a kártya adatait, melyet a bank sikeresen elfogad, vagy átutalásos fizetés esetén elutalja a vételárat, a nevezést megvásárolja. Fentieknek megfelelően az adott időpontra szóló nevezés esetében a vásárlás nem módosítható, nem törölhető és nem vonható vissza! A befizetett nevezés szerződésnek minősül.

Minden, a Mátra Biker SC és a Tour de Mátra honlapján használt versenyprogram, védjegy, márkanév, logo az egyesület elnökségi tagjainak tulajdonában áll. Tilos a honlap bármely részét másolni, másolatát eladni vagy továbbítani kereskedelmi haszonért! Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más felületbe (offline/online) építése, másolása. Az itt leírtakon kívül a Mátra Biker SC semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Süti Szabályzat

A süti (cookie) a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A sütik nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

 Weboldalunkon nincs süti! 

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja a weboldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az Ön által használt böngésző beállítási információs oldalán. Felhívjuk figyelmét, hogy a sütik tiltása esetén bizonyos elemek nem lesznek elérhetőek.

Weboldalunk működéséhez nem használunk se Google, se Facebook, se máshonnan származó analitikát (analytics) és nem használunk nyomkövetést (tracking), nem mérjük a weboldalunkra látogatók internetes felhasználási szokásait.

Weboldalunk lehetőséget nyújt arra, hogy a látogató megtekintse egyesületünket vagy felvegye velünk a kapcsolatot Facebookon, YouTube-on, Instagramon, Tumblren, Twitteren, Patreonon, LinkedInen, Spotify-on keresztül. Ezek tőlünk független közösségi médiumok, melyek internetes adatgyűjtési gyakorlatára nincs semmilyen befolyásunk. Amennyiben információhoz szeretne jutni ezen médiumok adatfelhasználásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy olvassa el az érintett oldalak felhasználási és adatvédelmi feltételeit.

Impresszum

Az egyesület neve:
Mátra Biker Sport Club
MBSC

Az egyesület formája:
non-profit sportegyesület

Iroda, számlázási cím:
Dobó István utca 12.
3200 Gyöngyös

MBSC elnökség:
Dr. Záray László, elnök
Jaros Péter, alelnök
Jaros Zsolt, titkár

Minden jog fenntartva, copyright:
Kazsuba Judit
Dr. Záray László

Web, design, marketing, social, content, data, adatkezelő:
Kazsuba Judit Adrienn
SportDesign
judit.dev

Nevezési adatok, időmérés:
EvoChip Hungary Kft.
evochip.hu

Telefon:
+36 30 951 7773
+36 20 7777 420

Email:
tourdematra@gmail.com

Honlap:
mbsc.hu
matrabiker.hu
matrabikersc.hu
tourdematra.hu
tourdematra.com
utanpotlas.matrabiker.hu

Facebook:
facebook.com/tourdematra

Instagram:
instagram.com/tourdematra

Twitter:
twitter.com/tourdematra

Tumblr:
tourdematra.tumblr.com

Blog:
tourdematra.blog.hu

Google Podcast:
Mátra Biker Sport Club "MBSC"

Spotify:
Mátra Biker Sport Club "MBSC"

Patreon:
patreon.com/matrabiker

Ko-fi:
ko-fi.com/matrabiker

Youtube:
youtube.com/channel/UCXNIQ8lg1FV9sd8AdH4puIQ

Nyilvántartásba vételt végző hivatalos szerv:
Egri Törvényszék
3300 Eger, Barkóczy u. 1.
Tel: +36 36 311 611
egritorvenyszek.birosag.hu

Bankszámlaszám:
Raiffeisen Bank
12032006-01554961-00100002

IBAN:
HU54120320060155496100100002

Országos nyilvántartásbeli azonosító (Reg. No.):
10-02-0002309

Adószám (Tax No.):
18024502-1-10

VAT ID:
HU18024502

Tárhelyszolgáltató:
Tárhelypark Kft.
1126 Budapest, Tartsay Vilmos u. 14.

Felügyeleti szerv, joghatóság:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Tel: +36 1 457 7100
nmhh.hu

Utánpótlás

A gyerekeknek aktívnak kell lenniük! Kitűzött céljaink: biztonságosabb és több kerékpárút, együttműködés a közoktatással, egészséges és aktív életmód, a felfedezés, a játék és a sport öröme, utánpótlás, részvétel versenyeken.

Évről-évre egyre több biztonságos kerékpárút vezet a turisztikai látványosságokhoz, amelyek felfedezése kihívás és öröm, miközben a gyermekek megismerhetik a felelősségteljes és biztonságos kerékpározás rejtelmeit. Az aktivitás, az egészségmegőrzés, erőforrásaink megismerése, a tehetségek felfedezése során értékes tapasztalatokra, önismeretre teszünk szert.

Céljaink a kerékpáros kultúrán át a fiatalabb nemzedék fejlődését szolgálják. Ezek a tapasztalatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a fizikai és szellemi fejlődésünk során aktívan tudjunk beilleszkedni a társadalomba és váljunk felelős szülőkké.

Ha szeretnél a sportegyesületünkhöz csatlakozni, itt tudod kitölteni a JELENTKEZÉSI LAPOT.

Mi több, a tehetséges fiatal kerékpárosaink előtt nyitva az út a nemzeti és nemzetközi versenyeken való részvételhez!

Nemzetközi Kapcsolatok

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi kapcsolatokkal bíró, két kerékpáros szövetségnek vagyunk tagszervezete:

MAKETUSZ
MKSZ
CWA

MAKETUSZ: A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség a kerékpáros turizmus hazai terjedésének elősegítéséhez, kultúrájának megteremtéséhez és infrastruktúrájának, illetve szolgáltatásainak fejlesztéséhez nyújt szakmai támogatást. A szövetség a céljaihoz kapcsolódó vállalkozói, állami, non-profit hálózatok közreműködésével elősegíti a szabadidő eltöltésének kulturált, hagyományőrző és -teremtő, környezettudatos és szemléletformáló tevékenységeket. Célja a kerékpározáshoz kapcsolódó projektek megvalósítása, szabadidős sport, oktatás, szórakozás, valamint turisztikai közösségformáló programok ösztönzése és szervezése.

MKSZ: A Magyar Kerékpáros Szövetség egy 12 szakágat tömörítő sportági szakszövetség, szervezi, koordinálja a sportág szereplőinek életét. A Szakszövetség szervezi és ellenőrzi a kerékpáros sportágban folyó sporttevékenységet, összehangolja az UCI (Union Cycliste Internationale) által elismert és a Szakszövetség által létrehozott szakágak tevékenységét, közreműködik az állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. A Szakszövetség az UCI tagsággal automatikusan tagja az UEC-nek (Union Européenne de Cyclisme). Célja, hogy minél több kerékpáros szakágban felzárkózzunk a világ élvonalához.

CWA: "Kerékpározás kor nélkül!" A 2021-es évtől résztvevői vagyunk a Cycling Without Age (CWA) nemzetközi mozgalomnak.

Szponzoráció

Együttműködés, márkaépítés

Legyen Ön és cége nyertes és sikeres MBSC Team Szponzor!

Keressen minket bizalommal a különböző szponzorálási eseményekkel, szintekkel és támogatási lehetőségekkel kapcsolatban, ha együttműködésre és partneri kapcsolatra vágyik csapatunkkal, a Mátra Biker SC-vel, akár rövid vagy hosszú távon!

Hivatalos szponzor, hivatalos szállító, helyi szponzorok, stb... csapatszponzorálási lehetőségek, márkaépítés, médianyilvánosság, sikeres együttműködés, értékteremtés, oktatás.

A szponzoráció részleteivel kapcsolatban keresse a sportegyesület elnökét:

Dr. Záray László
+36 30 951 7773
tourdematra@gmail.com

Copyright

Akik a Tour de Mátra sportfesztivált megálmodták:

Kazsuba Judit és Dr. Záray László

...és akik segítettek megvalósítani:

Mátra Biker Sport Club

Minden jog fenntartva.

VISSZA A FŐOLDALRA